Úrovne v shibari

Ak si si nie istý, ktorý workshop je pre teba vhodný, tu sme spísali základné rozdelenie úrovní riggerov podľa ich schopností.

Ak si si nie istý, ktorý workshop je pre teba vhodný, tu sme spísali základné rozdelenie úrovní riggerov podľa ich schopností.

Nováčik

Ešte nemá žiadnu skúsenosť, neabsolvoval žiadny workshop, alebo cíti že potrebuje začať od základov.

Začiatočník

Zúčastnil sa aspoň jedného workshopu, kde sa naučil viazať single a double column a má vyskúšaný aspoň jeden z nasledovných úväzov: futomomo, strappado, alebo jednoduché takate-kote. Zároveň ovláda základy bezpečného viazania.

Mierne pokročilý

Ovláda, alebo sa zúčastnil workshopu na hlbšie pochopenie niektorého z typických úväzov: takate-kote, futomomo alebo niektorý hip harness. Má vyskúšané a ovláda aspoň základy suspension shibari (závesy) s jedným z predchádzajúcich úväzov.

Ak si nie si istý úrovňou, malo by to znamenať také schopnosti, že dokážeš napríklad:

  • uviazanie single column pod 10 sekúnd
  • uviazanie kompletného TK pod 7 minút
  • pri voľnom viazaní ti netrvá využitie ďalšieho lana viac ako 2 minuty

Stredne pokročilý

  • ovláda bezpečné viazanie závesov (suspension shibari)
  • pri závesoch zvláda aspoň základné transpozície
  • vie použiť správne rôzne hrudné uväzy, hip harnessy a nohy do suspension
  • vie viazať 10 minút s modelkou floorwork bez prerušenia
  • ukotvenie hlavného lana pod 10 sekúnd

Pokročilý

  • vie bez problémov reprodukovať ľubovolné viazanie zo 3 až 4 lán podľa lektora
  • používa, alebo uviaže vlastný funkčný úväz vhodný aj do závesu
Zdieľať článok: