Bezpečnosť a súhlas v komunite shibari

Alebo o tom ako minimalizovať riziko prekročenia súhlasu vo viazaní, v kontexte dôvery medzi partnermi

V tomto texte budeme používať neutrálne pomenovanie rigger (viažúci) a model (viazaný).

Shibari je umenie viazania, pri ktorom sa vždy ten na druhom konci lana (model) dostáva do pozície kde je odkázaný na (svoj)vôlu viažuceho, pretože sa mu odovzdáva telesne i duševne. To so sebou prináša primárne riziko zneužitia, teda tzv. prekročenia súhlasu. Môže isť o drobnejšie incidenty vyvolané nedorozumením, ako vstup do intímnej zóny partnera, náročnejší úväz než viazaný zvláda bez ujmy, alebo vážnejšie konflikty hraničiace so sexuálnym zneužitím, atp… Aby sme sa podobným situáciám vyvarovali, používame jednoduchý inštitút súhlasu.

Ako poznať komu môžeš veriť?

Pred tým ako ale začneš viazať, resp. v tomto prípade nechať sa viazať, snažme sa identifikovať a rozpoznať či partner s ktorým ideme viazať je vhodným partnerom. Je tažké jednoznačne identifikovať a rozlíšiť dobrého riggera od toho ktorý niej e hodný dôvery. Existuje však určitý súbor znakov, ktoré by ťa mali varovať a zvýšiť opatrnosť. Nezabúdaj, konečné rozhodnutie s kým budeš viazať, je vždy na tebe.

 • Typicky oslovuje model riggera a prejavuje záujem o viazanie. Nie preto že by riggeri boli tak namyslení, ale preto, lebo skúsenejší riggeri chápu pocity modela a nechcú ho uviesť do pozície, kde by mohol byť cítiť nátlak, alebo akúkoľvek povinnosť odpovedať na túto otázku kladne. Samozrejme, aj toto má svoje výnimky, najmä ak viažuceho zaujme niekto s kým má veľký záujem spolupracovať. Ak sa ti niekto ponúka a až vnucuje, naviac bez toho aby mal šancu ťa bližšie spoznať (napr. ak ťa odchytí priamo pri dverách dojo), je to veľmi pravdepodobne preto, lebo si nezaslúžil pozornosť iných modeliek/modelov. Nenechaj sa nikdy dostať do situácie, kedy by si mal(a) mať pocit že musíš súhlasiť. Odpovedz neutrálne a vytvor si priestor na premyslenie.
 • Rigger ťa láka na súkromné viazanie. Nie je bežné, ani vhodné aby rigger volal práve spoznaný model do súkromného prostredia na tzv. "play session". Uprednostni stretnutie v dojo, alebo na inom mieste, kde sa dá viazať nerušene, ale v prostredí kde sú aj ostatní nadšenci shibari.
 • Rozhovor s riggerom. Dobrého riggera zaujíma pred prvým viazaním s modelom celá rada vecí: motivácia k viazaniu, predchádzajúce skúsenosti, čo má model rád a chcel by vyskúšať, prípadné zdravotné problémy. Prejavuje aktívny záujem o komfort a dobrý pocit z celého zážitku.
 • Dostane sa ti vysvetlenia ako dať najavo diskomfort počas viazania, problémy pri viazaní, ako spoznať nervové zranenie, alebo iné komplikácie a ako ich bude rigger riešiť. Nezakrýva a nezľahčuje potenciálne problémy.
 • Rigger má pozitívne referencie. Je dobré vedieť či ideš viazať s niekym začínajúcim a spolu objavovať shibari, alebo s niekým kto sa prezentuje ako profesionál so skúsenosťami a bude viazať náročnejšie veci. Ak sa chystáš na náročnejšie viazanie, malo by ťa zaujímať, či má rigger nejaké referencie na ktoré sa môžeš popýtať. Pamätaj, že množstvo viazaných partnerov, ani odviazaných rokov nie je rozhodujúci. Sú napr. profesionáli na tej najvyššej úrovni, ktorí len výnimočne viažu niekoho iného ako svojho stáleho partnera. Sú tiež riggeri ktorí viažu 1x za mesiac, iní takmer každý deň, naviac, každý sa učí iným tempom.
 • Rigger počíta s najhorším. Rigger bez bezpečnostných prvkov ako nožničky, nie je rigger, ktorý ťa dostane zo situácie ktorú treba ihneď riešiť.
 • Rigger počas viazania komunikuje, sleduje reakcie partnera a reaguje na ne.
 • Rigger väčšinou nekončí s modelom rozviazaním posledného lana. Veľa viazania je fyzicky a psychicky tak vyčerpavajúceho, že dobrý rigger sa o pocity a pohodu modela zaujíma a stará aj priamo po rozviazaní (tzv. aftercare)

Súhlas

Bežné viazanie prebieha takým spôsobom a v takých intenciách, v akých bol dohodnutý pred samotným viazaním, alebo majú dohodnuté viažuci partneri dlhodobo. Vždy platí, že súhlas je možné kedykoľvek počas viazania odobrať a viazanie ukončiť. Tiež platí, že by sa rozsah súhlasu nemal meniť už počas viazania zo strany riggera, pretože sa to môže považovať za formu nátlaku v nevýhodnej pozícii v akej sa model práve nachádza.

Čo by mal mať každý model dohodnuté pred samotným viazaním čo sa týka limitov a súhlasu?

 • Dohodnite si, čo považujete za príliš osobnú zónu (akú blízkosť, dotyky na miesta na tele, atp...)
 • Čo je pre model príliš intímne? (hladenie, tvár pri tvári, bozk, lano cez pohlavie, otvorené pozície, atp...)
 • Techniky, ktoré su okay, a ktoré nie (gag ball, šatka, viazanie vlasov, lano prechádzajúce cez krk, …)
 • Aké sú hranice prežívania bolesti (ak používate napr. spank, definujte si presné miesta aj intenzitu, aký prejav znamená že je to už príliš)
 • Akým spôsobom dá model najavo že pociťuje problémy? Dlho neuvažuj nad tým či použiješ stopku, príliš dlhé otáľanie môže mať za následok, že ju už ťažko dáš (kvôli vyčerpaniu, alebo iným problémom). Pamätaj aj na dohodu o signále v prípade že budeš v pozícii keď nemôžeš rozprávať (napr. šatka cez ústa).

Rady pre riggerov

 • Iba aktívny súhlas je súhlas, mlčanie je potrebné považovať za nesúhlas. Pri neverbálnom súhlase sa radšej znova uisti.
 • Prvý nesúhlas je konečný nesúhlas a ak zaznie uprostred viazania so žiadosťou o skončenie, viazanie končí. Opakované dopytovanie, či si je model istý, nieje vhodné a môže u ovplyvniteľnej osobe vytvoriť atmosféru nátlaku a zmeniť názor s ktorým nieje stotožnený.

Ako riešiť prekročenie súhlasu?

 • Ihneď daj nesúhlas najavo už počas viazania. Tiež či chceš viazanie ukončiť.
 • Problém, ktorý vznikol, rieš aj po skončení viazania s riggerom. Vzájomne si vysvetlite svoje pocity a skúste identifikovať či k prekročeniu došlo nedorozumením, neskúsenosťou, alebo iným spôsobom.
 • Ak sa problém nerieši/tvoje pocity neboli rešpektované, neboj sa ozvať. Komunita je tu preto aby ťa podporila, tvorila štandardy bezpečnosti, nie zakrývala problémy, ktoré vzniknú. Mysli vždy na to, že pri vážnejšom incidente sa to isté čo tebe, môže stať aj inej osobe, ak budeš mlčať, alebo problém prehliadať.
Zdieľať článok: